உடல்சோர்வு மற்றும் உடம்பு வலி அனைத்தும் நீக்க வழி

அடிக்கடி உடல்சோர்வு , தலைவலி வருகிரதா?. சில நேரம் நடக்கவே கஸ்டமா இருக்கும் , விரைவில் துக்கம் வராமல் இருப்பது , முடி கொட்டும் இதல்லாம் போக வைக்க அருமையான மருத்துள்ளது. உடல் சோர்வு எல்லாம் போய் முகமும் பொலிமையாக இருக்கும் .

இதற்கான தேவையான பொருட்கள் கொண்ட கடலை , பச்சை நிலக்கடலை இதில் பிஸ்தா பாதாமைமிட சக்தி அதிகம் , காய்ச்ச திராட்ச்சை இது மலச் சிக்கலை இல்லாமல் செய்யும் . இத்தனியா எவ்வாறு வீட்டில் இருந்தவாறு தயாரிப்பது .

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *