வளர்த்தவரையே வேட்டையாடிய 10 பிராணிகள்

உலகில் தினம் தினம் ஏதோ ஒரு வினோதம் நடைபெற்று வருகிறது. மனிதர்களுக்கும் விலங்களுக்கும் எப்போதுமே ஒரு நெருக்கம் இருக்கும். சிலர் விலங்குகளை செல்ல பிராணியாக வளர்ப்பார்கள்.

Backup Your Contacts, Messages and Call list

ஆனால் சிலர் மாத்திரமே அதி பயங்கர மிருகங்களை செல்லப்பிராணியாக வளர்ப்பார்கள். அப்படி செல்லப்பிராணிகளை வளர்த்து அவை வளர்த்தவரை வேட்டையாடும் சில நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளது.

அது எங்க எவ்வாறு என ஒரு சிறிய வீடியோ தொகுப்பு உங்களுக்காக . விடீயோவினை முழுமையாக பாருங்கள்.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *